อัลบั้มภาพ กิจกรรมการประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565
* อัลบั้ม *
กิจกรรมการประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ร
กิจกรรมการประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มกราคม 2565
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ ถนน ตำบลห้วยทับมอญ
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ ถนน ตำบลห้วยทับมอญ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2565
เลือกตั้งอบต. วันที่ 28 พ.ย. 2564
เลือกตั้งอบต. วันที่ 28 พ.ย. 2564
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2564
รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบร
รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบร
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2564
การประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
การประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2564

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2564
กิจกรรมงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 66 พร
กิจกรรมงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 66 พร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2564
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2564
ลงพื้นที่สำรวจซ่อมบ้านให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุ
ลงพื้นที่สำรวจซ่อมบ้านให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2564

ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.เขาชะเมา เดื
ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.เขาชะเมา เดื
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2564
ให้บริการ ลงทะเบียน เราชนะ ให้กับคนที่ไม่มีสมาทโฟนในเขตพื้นท
ให้บริการ ลงทะเบียน เราชนะ ให้กับคนที่ไม่มีสมาทโฟนในเขตพื้นท
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 2019
ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 2019
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มกราคม 2564
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเข
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเข
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2563
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1-8
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1-8
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2563

โครงการสำคัญเกี่ยวกับชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  กิจกรรม “จิ
โครงการสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม “จิ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ธันวาคม 2563
โครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยทับมอญ ประจำปี 2562
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยทับมอญ ประจำปี 2562
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
โครงการสำรวจสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้ปร
โครงการสำรวจสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้ปร
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
การคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นจังหวัดระยอง และได้เข้าร่วมรับ
การคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นจังหวัดระยอง และได้เข้าร่วมรับ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563